serieuze teksten / serious texts
deze website is ongeschikt voor smart phones enz. en wordt het best bekeken op een echt PC- of laptopscherm (gebruik bijv. het hele scherm en Ctrl - en/of Ctrl +)
this website is unsuited for smart phones and the like, and is best viewed on a real PC or laptop screen (for instance: go full screen, and/or use Ctrl - and Ctrl +)
Deze pagina is de toegang tot allerlei Verkeer-Zien
materiaal, zowel recent en actueel, als heel oud en
toch nog steeds maar al te actueel.
This page gives access to all sorts of Verkeer-Zien
stuff — recent and topical, as well as very old but
still just as topical (please see note at far right).
NOTE: As yet, most of this material
is only available in Dutch, as we
haven’t had the time to produce an
English translation (but then, some
were originally written in English).
Even so, the zips of the two big re-
ports presented in the centre column
may still be worth downloading, as
they offer a plethora of technically
interesting hi-res scenes of road
situations. Just click on the second
or the third traffic sign on the left...
Klik op dit brein-in-een-notendop en bezoek
Brein en L-space, over hoe we met al te
eenvoudige voorstellingen van zaken de mist
ingaan. (in voorbereiding)
Klik op dit rustieke weggetje in de gemeente
Montferland, langs Wijnbergen, Vethuizen en
Azewijn, en ga Naar een rustige weg en
een onbeschadigd landschap
(aug 2016),
waarin de evaluatie van een pilotproject, met
veel praktische details, kaarten, opnamen en
technische achtergrond.
Met een klik op dit tafereeltje komt men op
een bladzij met een tekst die dieper ingaat op
Ruimtebesef en Modeltafereel. (april 2014)
Met een klik op deze mistogen komt men op
een bladzij met toegang tot materiaal over
mist en verkeersveiligheid. (maart 2014)
Klik op deze racebaan voor een bladzij met
Bezwaren tegen formele categorieën in
de verkeersinrichting
. (april 2014)
Met een klik op deze medusa komt men op
een bladzij met toegang tot materiaal over
renormalisatie enz. (december 2014)
Click on this wounded eye for the page showing Drawbacks
of the emphasis on conspicuousness for the natural
coherence of the perceived traffic scene, revisited
an
article from 1982, extended with new annotations in 2014
Click on one of these two pontificating heads
for one of the Babel or Babble? papers;
part one (top): Words about mind and brain,
a dangerous confusion of tongues
part two (bottom): A confusion of tongues &
images in traffic science

(febr 2015)
Klik op een van deze twee orakelkoppen voor
een van de Babel of Gebazel? stukken;
deel een (boven): Woorden over geest en
brein, een riskante spraakverwarring
deel twee (onder): Spraak en beeldverwar-
ring in de verkeerskunde
(febr 2015)
Verkeer-Zien benadert de verkeersinrichtig met uitgangspunten die
we ‘Natuurlijk Sturen NS’ noemen (waarin men het cursieve NS
kan opvatten als 'Nieuwe Stijl'). Meer hierover valt te lezen in
de hieronder bij het eerste verkeersbord aangeboden tekst. Deze
tekst, een pdf, valt zowel online te lezen als te downloaden. De andere twee naast een verkeersbord aangeboden documenten zijn alleen te downloaden als zipfile, en dus pas leesbaar als ze na het downloaden zijn uitgepakt.
Via een klik op dit museumstuk opent zich een bladzij
met stukken uit de IWACC-historie over verschillende
onderwerpen, zoals Kontrast en de waarneembaarheid
van lineaire luminanties, Mengverkeer, Retroreflektie,
Visuele aandacht en cues bij mengverkeer enz.
Bijzonder NS materiaal (klik op een verkeersbord):
UitgangspuntenNS.pdf (4 MB)
Een bundeling van uitgangspunten van Verkeer-Zien, met illus-
traties. Deze tekst zal regelmatig worden aangevuld - en waar
dat nodig is gecorrigeerd. Huidige versie: april 2014
verkeerzienN788verslag.zip (29 MB)
Verslag van een door Verkeer-Zien in juni 2013 uitgevoerd onder-
zoek, met veel grote afbeeldingen. Bevat als bijlage ook de op het
moment van verslaggeving geldende, eenvoudige versie van
UitgangspuntenNS.pdf (zie hierboven).
Dit is een lage-resolutieversie; op de afbeeldingen kan beperkt
worden ingezoomd.
verkeerzienN788verslagHR.zip (87 MB)
De hoge-resolutieversie van het bovenstaande verslag met de-
zelfde inhoud van juni 2013, maar op de afbeeldingen kan nu heel
ruim worden ingezoomd. Dit kan nuttig zijn om de beschreven
methode en lokaties beter te kunnen beoordelen, evenals de voor-
gestelde oplossingen.
Waarom we zo moeilijk doen? Vanwege onze nadruk op visueel-technische details
zijn deze pdfs voor een groot deel opgebouwd uit beelden met een hoge resolutie,
wat natuurlijk ongewoon grote bestanden oplevert. Het downloaden zal daardoor
erg veel tijd vergen. Dat kan men dus beter laten gebeuren in een koffiepauze,
zodat men later het al gedownloade bestand in alle rust direct bekijken kan.
Een tip: in verband met de opbouw van deze documenten is
het vaak beter om de bestanden te bekijken in een recente
versie van de Adobe Reader, zodat men kan beschikken over
al het nodige navigatiegereedschap (page navigation tools).