serieuze teksten / serious texts
deze website is ongeschikt voor smart phones enz. en wordt het best bekeken op een echt PC- of laptopscherm (stel full screen in en/of gebruik Ctrl - en/of Ctrl +)
this website is unsuited for smart phones and the like, and is best viewed on a real PC or laptop screen (switch to full screen, and/or use Ctrl - and Ctrl +)
Deze pagina is de toegang tot allerlei Verkeer-Zien
materiaal, zowel recent en actueel, als heel oud en
toch nog steeds maar al te actueel.
This page gives access to all sorts of Verkeer-Zien
stuff — recent and topical, as well as very old but
still just as topical (please see note at far right).
NOTE: As yet, most of this material
is only available in Dutch, as we
haven’t had the time to produce an
English translation (but then, some
were originally written in English).
Even so, the two big reports presen-
ted in the right column may still be
worth downloading, as they offer a
plethora of technically interesting
hi-res scenes of road situations.
Just click on the second or the third
traffic sign on the left...
Klik op dit brein-in-een-notendop en bezoek
Brein en L-space, over hoe we met al te
eenvoudige voorstellingen van zaken de mist
ingaan. (29-10-2017)
Klik op dit rustieke weggetje in de gemeente
Montferland, langs Wijnbergen, Vethuizen en
Azewijn, en ga Naar een rustige weg en
een onbeschadigd landschap
(aug 2016),
waarin de evaluatie van een pilotproject, met
veel praktische details, kaarten, opnamen en
technische achtergrond.
Met een klik op dit tafereeltje komt men op
een bladzij met een tekst die dieper ingaat op
Ruimtebesef en Modeltafereel. (april 2014)
Click here to read about problems with a
neat description of vision in Sight! Limits
of understanding and explaining the
incomprehensible
(February 2018)
Met een klik op dit enigma komt men in een
verhaal dat twijfelt aan de grondslagen van
Duurzaam Veilig (oktober 2017)
Met een klik op deze mistogen komt men op
een bladzij met toegang tot materiaal over
mist en verkeersveiligheid. (maart 2014)
Klik op deze racebaan voor een bladzij met
Bezwaren tegen formele categorieën in
de verkeersinrichting
. (april 2014)
Met een klik op deze medusa komt men op
een bladzij met toegang tot materiaal over
renormalisatie enz. (december 2014)
Click on this wounded eye for the page showing Drawbacks
of the emphasis on conspicuousness for the natural
coherence of the perceived traffic scene, revisited
an
article from 1982, extended with new annotations in 2014
Click on one of these two pontificating heads
for one of the Babel or Babble? papers;
part one (top): Words about mind and brain,
a dangerous confusion of tongues
part two (bottom): A confusion of tongues &
images in traffic science

(febr 2015)
Klik op een van deze twee orakelkoppen voor
een van de Babel of Gebazel? stukken;
deel een (boven): Woorden over geest en
brein, een riskante spraakverwarring
deel twee (onder): Spraak en beeldverwar-
ring in de verkeerskunde
(febr 2015)
Verkeer-Zien benadert de verkeersinrichtig met uitgangspunten die we ‘Na-
tuurlijk Sturen NS’
noemen (waarin men het cursieve NS kan opvatten als
'Nieuwe Stijl'). Meer hierover valt te lezen in de hieronder bij het eerste ver-
keersbord aangeboden tekst. Deze tekst, een pdf, valt zowel online te lezen
als te downloaden. Ook de andere twee naast een verkeersbord aangeboden
documenten zijn online te lezen of te downloaden.
Via een klik op dit museumstuk opent zich een bladzij
met stukken uit de IWACC-historie over verschillende
onderwerpen, zoals Kontrast en de waarneembaarheid
van lineaire luminanties, Mengverkeer, Retroreflektie,
Visuele aandacht en cues bij mengverkeer enz.
Bijzonder NS materiaal (klik op een verkeersbord):
UitgangspuntenNS.pdf (4 MB)
Een bundeling van uitgangspunten van Verkeer-Zien, met illustraties. Deze
tekst zal regelmatig worden aangevuld - en waar dat nodig is gecorrigeerd.
Huidige versie: april 2014
verkeerzienN788verslag.pdf (29 MB)
Verslag van een door Verkeer-Zien in juni 2013 uitgevoerd onderzoek, met veel
grote afbeeldingen. Bevat als bijlage ook de op het moment van verslaggeving
geldende, eenvoudige versie van UitgangspuntenNS.pdf (zie hierboven).
Dit is een lage-resolutieversie; op de afbeeldingen kan beperkt worden inge-
zoomd.
verkeerzienN788verslagHR.pdf (87 MB)
De hoge-resolutieversie van het bovenstaande verslag met dezelfde inhoud van
juni 2013, maar op de afbeeldingen kan nu heel ruim worden ingezoomd. Dit
kan nuttig zijn om de beschreven methode en lokaties beter te kunnen beoor-
delen, evenals de voorgestelde oplossingen.
Vanwege onze nadruk op visueel-technische details zijn deze pdfs voor een groot deel opgebouwd uit
beelden met een hoge resolutie, wat natuurlijk ongewoon grote bestanden oplevert. Het downloaden
zal daardoor veel tijd vergen. Dat kan men dus misschien beter laten gebeuren in een koffiepauze, zodat
men later het al gedownloade bestand in alle rust direct bekijken kan.