Stukken uit de IWACC historie
   IWACC produceerde tussen 1975 en 1989 stukken over verkeersonderwerpen, en
dan vooral over de rol en de aard van de visuele waarneming, maar ook over fietsen.
    Daarna was IWACC jarenlang uitgeschakeld. Over de geschiedenis van IWACC is
                                        meer te vinden in de appendix van
    Drawbacks of the emphasis on conspicuousness for the natural coherence of the
                                                perceived traffic scene
Klik op dit paar nachtelijke fietswielen voor een PDF met de notitie
Kontrast en de waarneembaarheid van lineaire luminanties. Het gaat
om een gedeeltelijk gecorrigeerde OCR-scan van een in 1985 met een
schrijfmachine opgetekend intern verslag, waarin we alle wiskundige
symbolen met de hand hadden ingevuld.
Het stuk behandelt het contrast en de waarneembaarheid van de
dunne lijnvormen, wat toen belangrijk was vanwege de invoering van
de retroreflecterende fietsbanden. Lijnvormen werken zowel visueel
als natuurkundig heel anders dan vlakke vormen of lichtpunten.
Klik op dit antieke mengvat voor een OCR-scan PDF waarin de
wereld van het mengverkeer wordt bekeken – verkeer waarbij fiet-
sen en gemotoriseerd verkeer één ruimte delen. Dit stuk uit 1983
was een bijlage bij het rapport ‘Inventarisatie Visuele Waarneem-
baarheid van Tweewielers’ voor de toenmalige Directie Verkeers-
veiligheid (DVV). Het vervolg ervan was de grondslag voor ons
werk ter voorbereiding van de invoering van Rechts Voorrang voor
Langzaam Verkeer (RVLV), een toen nog omstreden maar nu vol-
strekt normale maatregel.
Klik op deze beplakte tankauto-bij-nacht voor De toelaatbaarheid van
het uitmonsteren van wegvoertuigen met Niet voor Signaaldoeleinden
bestemde Retroreflektie
(NSR) uit 1986, een rapport voor de toenma-
lige Directie Verkeersveiligheid (DVV) over de voor- en nadelen van
bijv. retroreflecterende reclame en over voorwaarden voor toelating
daarvan. Het verslaat de bevindingen uit de proefperiode 1981-1985,
en bevat een complete handleiding als bijlage. De inhoud van de PDF
is een OCR-scan van het oorspronkelijke document. Zie voor de afloop
van NSR de appendix van het bovenin vermelde Drawbacks enz.
Klik op dit detail van bovenstaand mengvat voor een PDF met een
Overzicht van randvoorwaarden bij onderzoek naar visuele aan-
dacht en cues bij mengverkeer
, opgesteld op verzoek van de Di-
rectie Verkeersveiligheid (DVV) in 1986. De inhoud was het gevolg
van allerlei overleg met medewerkers van IWACC, de SWOV en het
IZF. Aan de nieuw opgemaakte inhoud is in 2015 een nawoord
toegevoegd, waarin vooral wordt aangestipt dat men later gaande-
weg alle belangstelling voor het onderwerp verloor, wat natuurlijk
zijn gevolgen had voor het latere beleid.
Klik op deze spinnenogen voor Mist en snelheid op de weg, een digi-
tale transcriptie van het stuk uit 1985 waarin IWACC aantoonde dat
alle gangbare, simpele adviezen van het soort ‘bij 100 m zicht 100
km/h’ ronduit gevaarlijk zijn – vooral als er sprake is van een sliert
van achter elkaar rijdende auto’s.
NB: deze transcriptie geeft de inhoud nauwkeurig weer, inclusief de toentertijd voor progressief doorgaande spelling en de op de oer-
computer van die dagen geprinte diagrammen… Het stuk is overigens
ook te vinden in de verzameling mist en verkeersveiligheid, die ver-
der modern materiaal bevat.